Jak Kurierem.pl wycenia i porównuje cen przesyłek ?

Dlaczego wyceny Kurierem.pl są dokładne, rzetelne i obiektywne ?

Dokładamy wszelkich starań, aby ceny przezentowane w serwisie Kurierem.pl, zawsze były aktualne

 

1. Zawsze aktualne wyceny

 

W tym celu na bieżąco monitorujemy rynek usług kurierskich. Reagujemy na każdą zmianę cenników lub sposobów wyliczania cen przez firmy kurierskie. Dane w naszej bazie aktualizowane są równolegle z wprowadzaniem zmian przez operatorów. W przypadkach, w których nie otrzymamy wcześniejszej informacji, zmiany dokonujemy niezwłocznie po samodzielnym jej pozyskaniu - z reguły nie więcej niż 24-48h od momentu upublicznienia informacji przez firmę kurierską. W szczególności monitorujemy cenniki podstawowe, aktualne stawki dopłat paliwowych oraz zmiany sezonowe (np. zmiana godzin doręczeń terminowych w okresie zimowym w DPD Polska czy okresowe oferty promocyjne).

 

2. Wyceny wg cenników standardowych.

 

a) Nie bazujemy na cenach pomniejszonych o rabaty, zniżki, ustalenia umowne itp.

b) Nie podajemy cen, których uzykanie przez Klienta warunkowane byłoby umową lub cena byłaby zależna od obrotu jaki Klient generuje w okresie rozliczeniowym.

c) Nie prezentujemy ofert ograniczonych terytorialnie z wyjątkiem ofert krajowych usług terminowych, których dostępność zależna jest od miasta / kodu pocztowgo miejsca doręczenia.

Podpunkty a, b i c nie stosuje się do:

d) porównywarki cen usług międzynarodowych, która zawierać może oferty kierowane tylko dla firm i/lub wymagające zawarcia umowy. W przypadku istnienia takiego ograniczenia, informacja o nim będzie umieszczona bepośrednio przy prezentacji danej usługi i firmy.

e) ofert specjalnych tzw. "promocji dla kurierem.pl", które w wyniku obustronnych ustaleń mogą być prezentowane wyłącznie z wyraźnym zaznaczeniem, że oferta specjalna dotyczy tylko Użytkowników kurierem.pl

f) ofert zgromadzonych w oddzielnej porównywarce tzw. "ofert biznes / dla firm", gdzie prezentowane są specjalne cenniki - w tym również na zasadach promocji "dla kurierem.pl (patrz ppkt. e) - kierowane dla firm i/lub wymagające podpisania umowy i/lub uzależnione od deklarowanych obrotów Klienta

 

3. Pełne, ostateczne* wyceny brutto (z vat).

 

Do wszelkiego rodzaju obliczeń, prezentacji i porównań stosujemy następujący schemat:

 

cena podstawowa za 1 paczkę o podanej wadze i wymiarach (waga rzeczywista lub gabarytowa) i terminie doręczenia + dopłata paliwowa + (ewentualne usługi dodatkowe) + podatek VAT... czyli wszyskie składniki, które da się przewidzieć i zostaną określone przez użytkownika. Do prawidłowego naliczenia ceny uwzględniamy również wymiary paczki (lub palety) i ewentualne dopłaty za "niestandard" czy wycenę wg wagi wolumetrycznej, ktorą obliczamy zawsze wg definicji danej firmy.

 

* porównywarka nie nigdy nie prosi o Państwa adres, dlatego też w wycenach nie uwzględnia ewentualnych dopłat za odbiór i / lub doręczenie w tzw. II strefie, strefie rozszerzonej (może dotyczyć niektórych usług międzynarodowych)

 

4. Uwagi

 

Ze względu na różne algorytmy naliczania ceny oraz różnorodność składników ceny, Kurierem.pl zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic rzędu 0,01-0,02 PLN (1-2 grosze), wynikających z różnej kolejności wykonywania operacji i zaokrągląnia wyników cenowych do 2 miejsc po przecinku. Ponieważ różnice te nie rzutują na rzetelność informacji, dlatego nie stanowią podstaw do zgłaszania zastrzeżeń, a wszędzie tam gdzie będzie to niemożliwe, Kurierem.pl nie ma obowiązku korygowania tych różnic. Opisy usług dodatkowych to jedyne miejsce, w którym prezentujemy ceny netto. Wyjątkiem są tylko usługi Poczty Polskiej oraz Pocztex-u - zwolnione z podatku VAT

 

Poza usługami określonymi w formularzu wyceny / porównań mogą wystąpić również dopłaty na które Nadawca przesyłki nie ma wpływu w chwili nadania lub nie jest możliwe ich przewidzenie. W szczególności mogą to być: zwrot przesyłki niedoręczonej, przeadresowanie, zmiany dyspozycji, dopłaty za ewentulane przechowywanie przesyłki nieodebranej lub za zlecone kolejne próby doręczenia, jak również za inne niestandardowe usługi występujące w cennikach operatorów jak anulowanie zlecenia, wysyłka faktury papierowej drogą pocztową itp. Ponadto porównywarka nie nigdy nie prosi o Państwa adres, daltego też nie uwzględnia w wycenach ewentualnych dopłat za odbiór i / lub doręczenie w tzw. II strefie i strefie rozszerzonej (większość serwisów Brokerów nie stosouje w tym zakresie żadnych dopłat)

 

Uwagi

Serwis Kurierem.pl dochowuje najwyższej staranności we wszelkich obliczeniach, interpretacji definicji usług i regulaminów oraz na bieżąco aktualizuje wszelkie dane i cenniki.

Prezentowanych cen nie można traktować jako oferty handlowej operatora tej witryny, ponieważ nie prezentujemy oferty własnej a jedynie wtórne informacje o ofertach podmiotów niezależnych od Kurierem.pl

Ponadto w każdym przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, ostatecznej weryfikacji oraz określenia dla konkretnej przesyłki rodzaju usługi, a tym samym jej ostatecznej wyceny może dokonać upoważniony pracownik firmy kurierskiej.

Porównaj tanich kurierów